Leestijd 2 tot 3 minuten

Social Return on Investment

Zo sociaal zijn wij

GGZ Delfland is een betrokken en maatschappelijke partner in de regio. We helpen onze cliënten, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we onder meer met werkplekken binnen onze horeca en groenvoorziening. Het werk is geschikt voor mensen die lang hebben thuis gezeten en zonder ondersteuning niet kunnen werken. Zij zijn vaak onzeker of worstelen met problemen waar wij goed bij kunnen helpen.

Vanuit de gemeenten ontvangt GGZ Delfland geld (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet). Het is de bedoeling dat de investeringen van de overheid sociale winst opleveren. Daarom zijn wij verplicht iets terug te doen met een sociale en maatschappelijke functie: Social Return On investment (SROI). Hierbij kun je denken aan de begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, het bieden van stageplekken en het uitbesteden van werkzaamheden aan sociale werkvoorzieningsbedrijven.

Voor iedere € 100.000 moeten wij € 5.000 teruggeven, maar: vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid doen we graag iets meer. In 2019 had GGZ Delfland een verplichting van € 286.706. Buiten deze verplichting hebben we € 96.808 extra geïnvesteerd.

Overzicht SROI-verplichtingen en realisaties

€ 5.776
€ 21.944
Te realiseren SROI verplichting
Gerealiseerd 2019

Den Haag WMO 5%

€ 70.000
€ 87.976
Te realiseren SROI verplichting
Gerealiseerd 2019

Beschermd Wonen Delft 5%

€ 56.000
€ 104.623
Te realiseren SROI verplichting
Gerealiseerd 2019

H4 gemeenten WMO 5%

€ 154.930
€ 168.971
Te realiseren SROI verplichting
Gerealiseerd 2019

Jeugdcontracten Rijnmond 2%

Totaal

€ 286.706
Te realiseren SROI verplichting
€ 383.514
Gerealiseerd 2019 Verschil (+34%)

Praktijkervaring opdoen

We bieden als GGZ Delfland ook opleidingsplekken van ongeveer anderhalf jaar binnen de horeca op locatie Sint Jorisweg in Delft en locatie De Stadhouder in Schiedam. In deze periode kun je praktijkervaring op doen, net als structuur en sociale vaardigheden. Bovendien bieden we coaching. Zo kun je na de stage met meer zelfvertrouwen een betaalde baan gaan zoeken. Het terrein- en groenonderhoud in Delft en Schiedam laten we verder uitvoeren door onze sociale samenwerkingspartners Van Tol en Werkse!. Ook zij begeleiden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk.