Leestijd 1 tot 2 minuten

Begeleiding van cliënten

Meedoen in de maatschappij

Voor mensen met psychische of andere problemen is het soms moeilijk om structuur in de dag aan te brengen. Wij kunnen daarbij begeleiding bieden. Daarnaast helpen we problemen op te lossen die mensen belemmeren actief deel te nemen aan het dagelijks leven. Onder de naam Doel Delfland bieden we verschillende werkgerichte, maar ook sportieve en creatieve activiteiten. Die zijn erop gericht om mee te doen in de maatschappij en ervoor te zorgen dat cliënten contact hebben met andere mensen. Door activiteiten te ondernemen, sociaal sterker te worden en vaardigheden te ontwikkelen, creëer je zelf nieuwe kansen. Bovendien bieden we inloopmogelijkheden, begeleide woonvormen, externe werkervaringsplekken en trainingen om de mentale weerbaarheid te versterken.

10

inlooplocaties in de wijken
met circa 1400 bezoekers

In tegenstelling tot onze overige Doel Delfland-activiteiten, is de inloop voor iedereen toegankelijk. Deelname is ook mogelijk voor personen die niet in behandeling zijn bij GGZ Delfland of die geen Wmo-indicatie hebben. De inloop organiseren we op een goed bereikbare plek in de wijk. Het is een ontmoetingsplek om bijvoorbeeld samen koffie te drinken, te praten of de krant te lezen. Er is een professionele gastvrouw of -heer aanwezig met kennis van de psychiatrie, die kan helpen bij het oppakken van verschillende dagelijkse bezigheden, zoals financiën, persoonlijke verzorging en sociale contacten.

De inloop is de meest laagdrempelige vorm van dagbesteding en ondersteuning. Zo kunnen we mensen helpen met het aanbrengen van dagritme en hen stimuleren meer te bewegen en gezonder te eten. We creëren een plek waar deelnemers welkom zijn, kunnen groeien en we hen op basis van hun ondersteuningsvraag leren kennen. Dit helpt om eerder psychische problemen te signaleren en een traject in gang te zetten voordat de ernst van de situatie groter wordt.

14

dagbestedingslocaties

Dit zijn locaties met een dagelijks aanbod van activiteiten.


Delft 3 inlooplocaties 4 dagbestedings­locaties
Midden-Delfland 1 inlooplocaties 1 dagbestedings­locaties
Westland 3 inlooplocaties 3 dagbestedings­locaties
Pijnacker-Nootdorp 1 inlooplocaties 1 dagbestedings­locaties
Schiedam 0 inlooplocaties 2 dagbestedings­locaties
Lansingerland 2 inlooplocaties 3 dagbestedings­locaties

1865

cliënten
Doel Delfland

Dit zijn de cliënten die aan gestructureerde, arbeidsmatige en geregistreerde activiteiten meedoen. Personen die de inloop bezoeken óf personen die meedoen vanuit een uitkeringssituatie en door hun consulent zijn doorverwezen naar Doel Delfland zijn niet meegerekend.

25

plekken
voor begeleid wonen

Cliënten leren hier de vaardigheden om weer zelfstandig te kunnen wonen.