Raad van toezicht

"Proactiviteit lijkt hier in de genen te zitten"

"Het uitvoerig controleren van de jaarrekening is een van onze taken. En toch: als alle cijfers kloppen, zijn we er nog niet." Aan het woord is Anne-Marie Jasper-Van Nellen, lid van de raad van toezicht sinds de zomer van 2018. Hoe kijkt zij terug op het eerste volledige jaar in haar toezichthoudende rol?

 

"Als ik naar GGZ Delfland kijk, zie ik een organisatie die actief is in een complex werkveld waarin veel verandert. Als ggz-instelling heb je met een groot aantal partijen te maken, zoals gemeenten, politie, zorginstellingen en talloze maatschappelijke organisaties. Je werkt domein-overstijgend, met tentakels in de hele maatschappij. Een psychische stoornis staat immers veelal niet op zichzelf, maar hangt vaak samen met problemen op andere levensgebieden. Daar kijken we dan ook samen naar." Anne-Marie was jarenlang financieel directeur van het Radboudumc. Logischerwijs concentreert ze zich dan ook vooral op de geldstromen binnen de organisatie. Hier is eveneens sprake van een hoge complexiteit. "Je krijgt onder meer financiering vanuit de zorgverzekeringswet, forensische zorg, jeugdwet, Wmo en participatiewet. Dan heb je ook nog te maken met vele zorgverzekeraars en andere spelers in de keten. Bij elkaar komt dat neer op zo’n zeventig financiers. Overzicht houden is belangrijk, maar zo dus ook ingewikkeld."

 

Horizontaal Toezicht
Anne-Marie vervolgt: "Hoeveel financiers en veranderingen er ook zijn: als je het administratieve proces op orde hebt, kun je vooruit. En dat lijkt hier gewoon in de genen te zitten. Steeds als veranderingen ophanden zijn, gaat GGZ Delfland daar proactief en voortvarend mee aan de slag. Zo kon het zijn dat hier, ruim voordat de meeste andere zorginstellingen er überhaupt over nadachten, Horizontaal Toezicht werd geïntroduceerd." De toezichthoudster doelt op de verregaande samenwerkingsvorm met zorgverzekeraars, waarbij deze continu zicht hebben op de administratie van de zorgkosten. Als alle informatie rondom de zorg goed en transparant gedocumenteerd wordt, zijn controles achteraf niet meer nodig. Naderhand afgekeurde declaraties van zorgkosten – traditioneel een doorn in het oog van zorgverleners – worden hiermee verleden tijd.

 

In control
"Als je voldoende stappen neemt om financiële risico’s te beperken én er een transparant beeld is van alle geldstromen... Dan is het niet meer nodig om bezig te zijn met crisismanagement en achter de feiten aan te lopen. Je bent in control en in staat om te bedenken waar je naartoe wilt en welke middelen je daarvoor vrij wilt maken." Een van de grootste ambities van GGZ Delfland is het renoveren van de grote locatie in Schiedam (zie hiervoor ook het artikel Renovatiewerkzaamheden De Stadhouder). Om alle vernieuwingen te kunnen bekostigen, had de organisatie voor 2019 altijd het doel om quitte te draaien. "Zoiets kun je alleen doen als je financieel stevig in de schoenen staat en kunt rekenen op een solide en betrouwbare organisatie. En dat is hier dus gelukt. Ze draaien hier – zónder enige paniek – uit op een nul-resultaat, terwijl flinke verbeteringen voor de toekomst gerealiseerd worden! Mooi toch?"

 

Rol in het leven
De optelsom van alle cijfers moet natuurlijk kloppen, maar uiteindelijk gaat het volgens Anne-Marie ergens anders om: "Als alleen de jaarrekening klopt, zijn we er nog lang niet. Wat is onze rol in het leven van mensen? Daar gaat het om. En omdat GGZ Delfland de financiële basis heel goed op orde heeft, kunnen we ons ook daarop concentreren. In mijn rol als toezichthouder heb ik dat persoonlijk mogen zien. Zo nam ik deel aan een bijeenkomst met behandelaren, de geneesheer-directeur en leden van de commissie die intern incidentenonderzoek doet. Ze spraken over hun werk in relatie tot suïcide. Dat had impact. Natuurlijk omdat het heel heftige materie is, maar wat ook indruk maakte is de vakkundige en betrokken manier waarop deze professionals er mee dealen. Heel bewonderenswaardig."