Leestijd 2 tot 3 minuten

Opleidingen

Verder ontwikkelen in een gezonde sector

Als GGZ Delfland willen we de juiste zorg bieden op het juiste moment. Om dat te kunnen doen, hebben we voldoende medewerkers nodig met de juiste kennis en ervaring. Daarom investeren we al jaren flink in onze ontwikkelmogelijkheden. We dragen zo bij aan het aantrekkelijk en gezond houden van de sector én we doen hiermee recht aan wat we zijn: een lerende organisatie. Hieronder vertellen we wat we in 2019 allemaal deden.

De verpleegkundige discipline willen we verder professionaliseren. Mede daarom startten er in het afgelopen jaar 16 verpleegkundigen uit de klinische teams met de opleiding HBO-V. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de stimuleringsgelden vanuit het Sectorplan Plus. Naast professionalisering vinden we ook een gezonde doorstroom belangrijk. Hiervoor begon eerder ook het bredere programma 'Hallo VIP' (zie jaarverslag 2018). De doorstromers uit de eerste groep zijn in 2019 gediplomeerd.

Leren in de praktijk

Maar liefst 220 stagiair(e)s deden in 2019 belangrijke ervaringen op binnen GGZ Delfland. Dit gebeurde op uiteenlopende afdelingen. De aankomende professionals leerden het vak in de praktijk bij onder andere de spoedeisende hulp, klinieken, behandelpoli’s, de ondersteunende diensten en de dagactiviteiten- en wijkcentra van Doel Delfland. Van alle stagiairs waren er 82 in opleiding tot verpleegkundige bij een van de mbo- of hbo-opleidingen in de regio.

Medewerkers in opleiding

Kennis uitwisselen

Bovenop de formele stageplaatsen vond er ook uitwisseling van kennis plaats met onze ketenpartners. Een voorbeeld hiervan is de lopende samenwerking met de politieacademie en de korpsen in Delft en Schiedam. Om ervaringen en kennis op te doen, lopen politieagenten in opleiding een korte stage bij GGZ Delfland. En onze medewerkers lopen op hun beurt weer een dag bij de politie mee. Een bijzonder, leerzaam initiatief voor beide organisaties!

Talentontwikkeling

Medewerkers kunnen op vele fronten hun talenten ontwikkelen. GGZ Delfland is een opleidingsinstituut voor diverse beroepen in de geestelijke gezondheidszorg. In 2019 volgden 93 medewerkers een opleiding voor een van die beroepen via het Leerhuis (zie het figuur hierboven). Ook begon in 2019 het talentprogramma 'Leidende Professional in de zorg'. Dit programma loopt in dit jaar door en is een groot succes. In 2021 start er daarom waarschijnlijk weer een groep.

Als lid van een van de adviesraden kunnen medewerkers weer hele andere talenten ontwikkelen. Vindt iemand het leuk om invloed uit te oefenen, dan is deelname daaraan een hele goede manier om dat te doen. Neem bijvoorbeeld onze ondernemingsraad: een krachtige gespreks- en adviespartner voor raad van bestuur en directie. Als lid van de ondernemingsraad leer je de organisatie kennen, je ontdekt hoe beslissingen worden genomen en je kan daarin van betekenis zijn. Het is een manier om andere vaardigheden aan te spreken en te ontwikkelen dan in het normale werk. Dat vinden we heel belangrijk.