Leestijd 1 tot 2 minuten

Het jaar 2019 in

Cijfers & statistieken

Benieuwd naar de prestaties van GGZ Delfland in 2019 in cijfers en statistieken? Je leest ze hier. Je vindt er onder meer cijfers en statistieken over onze cliënten, medewerkers, opleidingen, financiën, duurzaamheid en Social Return On Investment. Soms spreken de cijfers voor zich en soms worden ze meer of minder uitgebreid toegelicht.

22299

Aantal unieke cliënten in zorg
bij GGZ Delfland

Basis geestelijke gezondheidszorg - 4794
Specialistische geestelijke gezondheidszorg - 17505

Totaalaantal unieke cliënten

Basis geestelijke gezondheidszorg

Totaalaantal unieke cliënten

Specialistische geestelijke gezondheidszorg

Het gaat om cliënten die in het jaar 2019 bij ons in zorg zijn geweest. Dit houdt in dat er minimaal één contactmoment tussen cliënt en behandelaar is geweest in dit jaar.

Meest voorkomende diagnoses

Volwassenen

3007
Stemmingstoornissen
2381
Angststoornissen
1916
Persoonlijkheidsstoornissen

Meest voorkomende diagnoses

Ouderen (65 jaar en ouder)

711
Stemmingstoornissen
241
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen
221
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Jeugd

Totaalaantal unieke cliënten

Het gaat om jongens en meisjes die in het jaar 2019 bij ons in zorg zijn geweest. Dit houdt in dat er minimaal één contactmoment tussen jeugdige cliënt en behandelaar is geweest in dit jaar.

Jeugd

Meest voorkomende diagnoses

1368
Stoornissen in de kindertijd
348
Angststoornissen
248
Stemmingsstoornissen

Waardering

Onze cliënten in de basis
geestelijke gezondheidszorg
waarderen ons met een

8.55

Onze cliënten in de specialistische
geestelijke gezondheidszorg
waarderen ons met een

8.02

De tevredenheid van onze cliënten wordt gemeten met de landelijk ontwikkelde enquête CQI (Consumer Quality Index).

Klachten

112

klachten ingediend door 50 mensen die onvrede hadden over de behandeling, een medewerker of de organisatie

Informeel traject - 63
Formeel traject - 49

Informeel traject

Formeel traject

1185

Medewerkers
bij GGZ Delfland

Mannen - 283
Vrouwen - 902

Dit is een groei van 3% t.o.v. 2018

Gemiddelde leeftijd

45
961

Aantal FTE

29,2

Gemiddelde aantal contracturen

Medewerkers in opleiding

Lees meer over opleidingen:

Verder ontwikkelen in een gezonde sector

Ziekteverzuim

Met 5,58% is het ziekteverzuim in onze organisatie in 2019 lager dan dat van de (geestelijke gezondheidszorg) branche (6,20%).

5.58

De score van onze organisatie is een 7,7. Dit cijfer geeft aan hoe onze organisatie presteert op het gebied van ziekteverzuim.

7.7

Deze Vernet Health Ranking is gebaseerd op een aantal indicatoren als verzuimpercentage, meldingsfrequentie, duurklasse en verzuimkosten per fte.

158

Vrijwilligers
bij GGZ Delfland

In 2019 waren 158 mensen bij GGZ Delfland actief als vrijwilliger. Vrijwilligers geven onze cliënten de extra aandacht die ze verdienen. Dat doen ze op verschillende plekken binnen de organisatie. Bijvoorbeeld in de klinieken door samen met cliënten een kopje koffie te drinken, een wandeling te maken of een spelletje te spelen. Ook helpen vrijwilligers bij het verzorgen van de maaltijden en ondersteunen zij de activiteitenbegeleiders van Doel Delfland in de tuin, de fietsenwerkplaats, de horeca, op de creatieve afdeling en de grafische afdeling. Ze begeleiden cliënten van en naar de zorgboerderij en verzorgen cliënten in de beautysalon.

8

Ervaringsdeskundigen
bij GGZ Delfland

Onze acht ervaringsdeskundigen zijn van grote waarde in het herstelproces van onze cliënten. Ze weten hoe het is om met een stoornis te leven, therapie te volgen en te herstellen. Zij hebben ervaring met en kennis over wat het betekent om psychische problemen te hebben, en weten welke handvatten, oplossingen en strategieën werken. Dat is nuttig bij terugvalpreventie, motivatie, (h)erkenning en leefstijlbegeleiding, en ook bij het tegengaan van bijvoorbeeld eenzaamheid. Het kan voor cliënten fijn zijn om te praten met iemand die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt en daarom snapt wat je doormaakt.

10

inlooplocaties in de wijken
met circa 1400 bezoekers

In tegenstelling tot onze overige Doel Delfland-activiteiten, is de inloop voor iedereen toegankelijk. Deelname is ook mogelijk voor personen die niet in behandeling zijn bij GGZ Delfland of die geen Wmo-indicatie hebben. De inloop organiseren we op een goed bereikbare plek in de wijk. Het is een ontmoetingsplek om bijvoorbeeld samen koffie te drinken, te praten of de krant te lezen. Er is een professionele gastvrouw of -heer aanwezig met kennis van de psychiatrie, die kan helpen bij het oppakken van verschillende dagelijkse bezigheden, zoals financiën, persoonlijke verzorging en sociale contacten.

De inloop is de meest laagdrempelige vorm van dagbesteding en ondersteuning. Zo kunnen we mensen helpen met het aanbrengen van dagritme en hen stimuleren meer te bewegen en gezonder te eten. We creëren een plek waar deelnemers welkom zijn, kunnen groeien en we hen op basis van hun ondersteuningsvraag leren kennen. Dit helpt om eerder psychische problemen te signaleren en een traject in gang te zetten voordat de ernst van de situatie groter wordt.

14

dagbestedingslocaties

Dit zijn locaties met een dagelijks aanbod van activiteiten.


Delft 3 inlooplocaties 4 dagbestedings­locaties
Midden-Delfland 1 inlooplocaties 1 dagbestedings­locaties
Westland 3 inlooplocaties 3 dagbestedings­locaties
Pijnacker-Nootdorp 1 inlooplocaties 1 dagbestedings­locaties
Schiedam 0 inlooplocaties 2 dagbestedings­locaties
Lansingerland 2 inlooplocaties 3 dagbestedings­locaties

1865

cliënten
Doel Delfland

Dit zijn de cliënten die aan gestructureerde, arbeidsmatige en geregistreerde activiteiten meedoen. Personen die de inloop bezoeken óf personen die meedoen vanuit een uitkeringssituatie en door hun consulent zijn doorverwezen naar Doel Delfland zijn niet meegerekend.

25

plekken
voor begeleid wonen

Cliënten leren hier de vaardigheden om weer zelfstandig te kunnen wonen.

Spoedeisende hulp psychiatrie (SEHP)

2107

Instroom

2088

Uitstroom

De in- en uitstroom zijn iets minder dan het voorgaande jaar, waarin de instroom 2185 en uitstroom 2125 waren. Het gaat hier om cliënten in psychische nood die een acute psychiatrische hulpvraag hebben. De in- en uitstroom van de cliënten in 2019 is niet gelijk aan elkaar omdat de aanmeldingen van 19 cliënten in 2019 was en de uitschrijving begin 2020 plaats vond.

Overzicht SROI-verplichtingen en realisaties

€ 5.776
€ 21.944
Te realiseren SROI verplichting
Gerealiseerd 2019

Den Haag WMO 5%

€ 70.000
€ 87.976
Te realiseren SROI verplichting
Gerealiseerd 2019

Beschermd Wonen Delft 5%

€ 56.000
€ 104.623
Te realiseren SROI verplichting
Gerealiseerd 2019

H4 gemeenten WMO 5%

€ 154.930
€ 168.971
Te realiseren SROI verplichting
Gerealiseerd 2019

Jeugdcontracten Rijnmond 2%

Totaal

€ 286.706
Te realiseren SROI verplichting
€ 383.514
Gerealiseerd 2019 Verschil (+34%)


Lees meer over Social Return on Investment:

Zo sociaal zijn wij

We kopen steeds minder stroom in

GGZ Delfland koopt steeds minder stroom in. Dit is het resultaat van de energiebesparende maatregelen die we hebben genomen en de opbrengst van zonnepanelen.

Deze grafiek toont de verdeling van de milieubelasting over de thema’s. Hoe groter het aandeel in de cirkel, hoe meer dit thema bijdraagt aan de totale milieubelasting van de organisatie.

Milieubarometer 2019

Energiebelasting GGZ Delfland

2019

CO2-footprint GGZ Delfland 2019

28% van de milieu-impact gecompenseerd

Deze CO2-footprint laat zien hoeveel broeikasgas wordt uitgestoten en eventueel gecompenseerd door inkoop van CO2-compensatie. De CO2-emissies zijn in deze footprint gegroepeerd per thema. In de footprint is ook af te lezen wat de grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot veroorzaakt.

Elektriciteit

2018

2019

CO2-parameter

CO2-equivalent

Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 143.976kWh 259.224kWh 0kg CO2 / kWh 0ton CO2
Ingekochte elektriciteit 1.656.301kWh 1.477.980kWh 0,649kg CO2 / kWh 959ton CO2

Subtotaal 959ton CO2

Brandstof & warmte

2018

2019

CO2-parameter

CO2-equivalent

Aardgas voor verwarming 217.649m3 279.659m3 1,89kg CO2 / m3 529ton CO2
Diesel voor verwarming 2.592liter 3.024liter 3,23kg CO2 / liter 9,77ton CO2

Subtotaal 538ton CO2

Water & afvalwater

2018

2019

CO2-parameter

CO2-equivalent

Drinkwater 16.933m3 18.597m3 0,298kg CO2 / m3 5,54ton CO2
Afvalwater 16.933m3 18.597m3 0,678kg CO2 / m3
huishoudelijk
12,6ton CO2

Subtotaal 18,2ton CO2

Zakelijk verkeer

2018

2019

CO2-parameter

CO2-equivalent

Gedeclareerde km privé auto's 520.883km 622.015km 0,220kg CO2 / km 137ton CO2
Personenwagen (in liters) benzine 2.196liter 2.029liter 2,74kg CO2 / liter 5,56ton CO2
Personenwagen (in liters) diesel 23.194liter 18.875liter 3,23kg CO2 / liter 61ton CO2

Subtotaal 203ton CO2


Totaal 1.719ton CO2
Compensatie 529ton CO2

Netto CO2-uitstoot 2019 1.190ton CO2

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit het Milieuthermometerrapport Sint Jorisweg-Delft-2019. Cijfers m.b.t. zakelijk verkeer gelden voor alle locaties. Alle overige cijfers gelden alleen voor de locatie Sint Jorisweg in Delft.

Omzetcijfers

€ 1,0 mln
€ 1,2 mln
2018
2019

Resultaat

Resultaat is de omzet min de kosten. GGZ Delfland streeft naar een resultaat dat groter is dan € 0,00.

37,8%
40%
2018
2019

Solvabiliteit

Solvabiliteit (risicobuffer) is het eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen. GGZ Delfland streeft naar een solvabiliteit die groter is dan 25%.

2,9
3,1
2018
2019

DSCR

DSCR (Debt Service Coverage Ratio) is een kengetal dat gebruikt wordt om een beeld te krijgen van de betalingscapaciteit van een organisatie in verhouding tot de financiële verplichtingen. GGZ Delfland streeft naar een DSCR groter dan 1,3.


Lees meer over de financiële cijfers:

Vooruit volgens plan